SKI ARC  neboli LUK A LYŽE
je lukostřeleckým biatlonem                   
     Tak jako u biatlonu, při kterém se ke střelbě používá malorážní puška, absolvují závodníci
běh na lyžích, kombinovaný se střelbou z luku.
      Střílí  se  z polohy  vstoje a vkleče, poloha vleže  být využita nemůže... Přesná střelba je
velmi důležitá, ale rychlý běh je ještě důležitější.
     Mistrovství  světa,  které  pořádalo  v  roce  2001 Polsko, se zúčastnili poprvé i naši repre-
zentanti.
      Během závodu uběhnou muži celkem 12 km na třech okruzích po 4 km a ženy, dorosten-
ci a dorostenky  pak  8  km na dvou okruzích po 4 km. Na každém  okruhu vystřelí každý zá-
vodník dvě sady šípů po 4 šípech. Běhá se také závod štafet na 3 x 4 km a závod tříčlenných
hlídek.
      Max. převýšení trati je 90 metrů. Střílí se na vzdálenost 18 metrů a terče mají pro reflexní  
luky  průměr   16 cm  a  pro kladkové  luky 10 cm. Terče jsou černé, s bílými středovými poli
o průměru 4 a 3 cm. Čtyři  terče jsou  umístěny  vedle  sebe  v  horizontální rovině, s  roztečí
středů 25 cm. Terč je buď zasažen, nebo zasažen není. Další bodování se již neprovádí.  
      Kdyby to chtěl někdo z vás vyzkoušet, dejte při střílení pozor, ať někomu neublížíte. 
                                                                       Luk  musí  závodníci  nosit ve vhodném
                                                                         držáku. Proti pušce je asi o něco lehčí…
Rychle zamířit a vystřelit, není po uběhnutí několika kilometrů nijak snadné...