Dobrý den.
Jmenuji  se  Jaroslav Dřízal  a  lukostřelbou  se  zabývám od roku 1991. Zpočátku jsem se věnoval
výhradně  střelbě,  ale pak  jsem  začal  také  vykonávat funkce  v lukostřeleckém  oddílu SK Start
Praha, jehož členem  jsem i  v  současné  době.
 
Od konce roku 1995 do konce roku 2012 jsem pracoval v různých funkcích v Českém lukostřelec-
kém svazu. Jsem rozhodčím 1. třídy a trenérem 2. třídy.
Tyto  skutečnosti  uvádím hlavně proto, abyste mohli  usoudit,  že  pokud  budete  mít zájem o ně-
jakou  informaci  o  lukostřelbě,  bude odpověď  přiměřeně  kvalifikovaná  a vždy seriozní.
Poznámka.
Články  či  popisy, které  pod   jednotlivými  odkazy  uvádím,  jsem  zpracoval   podle  dostupných
a  uvedených  podkladů  do  obecně   pochopitelných  forem. Doufám.  Někde  jsem  využil  někte-
rých  vlastních poznatků.
Řadu objektivních  informací  o  ČLS,  kalendář  lukostřeleckých závodů,   informace  o výsledcích
závodů, lukostřeleckých rekordech, výsledcích pohárů a dlouhodobých soutěží, najdete na webové
stránce Českého lukostřeleckého svazu.
Dále  tam najdete  správné  kontaktní  adresy na kluby  a  oddíly po  celé republice a řadu dalších 
zajímavých a užitečných věcí.         
http://www.czecharchery.cz/
Přeji Vám,  aby Vám lukostřelba přinášela vždy jen radost a potěšení.        
Zpět