FORMMASTER
Takto se říká pomůcce pro lukostřelecký trénink " na sucho". Skládá se  z gumy, dostatečně  silné, která
je  přehnutím  zdvojena  a  na jedné  straně    volné  konce uzpůsobeny  úvazkem  k připoutání k tětivě
a na druhé straně je provlečena  popruhem.  Ten tvoří dvě oka  pro  uchycení za paži napínající tětivu  a to
v místě lokte. Tuto  pomůcku  lze  hotovou  koupit v obchodech s lukostřeleckými  potřebami  a já osobně
bych  zakoupení  dal  přednost  před  jejím  domáckým zhotovením. FORMMASTER vám umožní napnout
luk  se  šípem,  mířit  na  nějaký bod či terč a po překlapnutí klapačky vypustit tětivu. To vše můžete dělat
i doma, samozřejmé,  že je  třeba  dodržovat stejné zásady bezpečnosti  pro střelbu z luku, jako kdekoliv 
jinde, zejména to, aby před vámi nikdo nestál a šíp, byť spolehlivě upoutaný, mířil třeba do kouta.
Je pravděpodobné,  že  když  bude šíp řádně  upoután na luk, mohlo by se střílet i  bez FORMMASTERU,
aniž byste nějak ohrožovali ramena l uku, neboť šíp pohltí příslušný díl energie luku, jako kdybyste stříleli
skutečně. Doporučovat to ale nemohu.  Hlavním  přínosem  FORMMASTERU  totiž je, že pokud vystřelíte
a vaše tělo se  předčasně  uvolní, stáhne  vám tětiva přes gumu  a  popruhy obě ruce k sobě. Pokud tomu
budete chtít  napříště  zamezit,  bude vás  to  nutit k udržení žádoucího napětí v horních partiích těla ještě
po výstřelu, což je z hlediska kvalitní střelby nezbytné.
Cvičně "střílet" lze  i  bez šípu,  tedy  pouze  s  pomocí  FORMMASTERU. Pro nácvik udržování napětí to
jistě postačí. Spojení  FORMMASTERU  se  šípem,  který má  shodnou délku  s  vaším závodním a který
uložíte pod klapačku, vám umožní provádění nácviku kompletního  výstřelu bez špatných  reakcí  na  zvuk
klapačky. Tou bývá často právě to nežádoucí uvolnění těla, o kterém se říká, že "výstřel skončil na klapač-
ce". Ve skutečnosti by  měl  skončit  až zabodnutím  šípu  do terče, včetně udržení pozornosti,  věnované
sledování zaměřovače a terče ( ne ale letu šípu ).        
Když  jsem  prvně  FORMMASTER  po  zakoupení  zkoušel,  nelíbilo  se  mi, že  šíp  po výstřelu odskočil
od luku,  narážel  do něj  a vůbec se celý nekontrolovatelně  pohyboval,  držen  pouze uchycením končíku
na tětivě. Už  jen  očekávání  toho  působilo  dost  rušivě. Udělal  jsem  si  tehdy  jednoduchou  pomůcku,
která tohle vše odstranila, aniž  by na druhé straně cokoliv omezila. Její v elmi schématický  nákres  je na
navazující stránce.    
Klikněte zde.
Zpracoval : J.Dřízal